Tên chính thức

Công Ty Cổ Phần Formax

Mã số thuế 0107982662
Tên giao dịch FORMAX JOINT STOCK COMPANY Ngày cấp 2017-08-31
Người đại diện Vũ Duy Cương Loại hình tổ chức Tổ chức kinh tế SXKD dịch vụ, hàng hoá
Trạng thái
NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
Địa chỉ trụ sở Thôn Lũng Kênh, Xã Đức Giang, Huyện Hoài Đức, Hà Nội
Cơ quan thuế quản lý Địa chỉ người đại diện
Loại khoản (194) Bán buôn (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác) Loại hình kinh tế Cổ phần
Cấp chương (754) Kinh tế hỗn hợp ngoài quốc doanh Lĩnh vực kinh tế Kinh tế tư nhân
Ngành nghề chính Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Ngành Nghề Kinh Doanh:

Số Thứ Tự Tên Ngành Nghề Kinh Doanh Mã Ngành Nghề
1 Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933
2 Sản xuất sản phẩm từ plastic 2220
3 Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất 6512
4 Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659
5 Hoạt động thiết kế chuyên dụng 7110
6 Dịch vụ ăn uống khác 5610
7 Đại lý, môi giới, đấu giá 4610
8 Chuẩn bị mặt bằng 4210
9 Phá dỡ 4210
10 Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình 4649
11 Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ 4210
12 Sản xuất sơn, véc ni và các chất sơn, quét tương tự; sản xuất mực in và ma tít 2022
13 Quảng cáo 7110
14 Dịch vụ phục vụ đồ uống 5630
15 Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610
16 Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh 4752
17 Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác 4322
18 Xây dựng nhà các loại 3830
19 Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 4210
20 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu 8219
21 Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663
22 Hoàn thiện công trình xây dựng 4322

Các bài viết mới