Tên chính thức

Công Ty Cổ Phần Hifawe

Mã số thuế 0107930304
Tên giao dịch HIFAWE.,JSC Ngày cấp 2017-07-20
Người đại diện Phùng Việt Hiệp Loại hình tổ chức Tổ chức kinh tế SXKD dịch vụ, hàng hoá
Trạng thái
NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
Địa chỉ trụ sở Tầng 4, số 633 Hoàng Hoa Thám, Phường Vĩnh Phúc, Quận Ba Đình, Hà Nội
Cơ quan thuế quản lý Địa chỉ người đại diện
Loại khoản (279) Dịch vụ tư vấn và các hoạt động khác liên quan công nghệ thông tin Loại hình kinh tế Cổ phần
Cấp chương (754) Kinh tế hỗn hợp ngoài quốc doanh Lĩnh vực kinh tế Kinh tế tư nhân
Ngành nghề chính Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính
Ngành Nghề Kinh Doanh:

Số Thứ Tự Tên Ngành Nghề Kinh Doanh Mã Ngành Nghề
1 Dịch vụ hỗ trợ giáo dục 8532
2 Giáo dục nghề nghiệp 8532
3 Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch 7830
4 Điều hành tua du lịch 7830
5 Đại lý du lịch 7830
6 Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm 7730
7 Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận 7110
8 Quảng cáo 7110
9 Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học tự nhiên và kỹ thuật 7110
10 Hoạt động tư vấn quản lý 6910
11 Hoạt động của đại lý và môi giới bảo hiểm 6512
12 Cổng thông tin 6190
13 Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan 6190
14 Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính 6190
15 Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính 6190
16 Lập trình máy vi tính 6190
17 Hoạt động hậu kỳ 5911
18 Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610
19
20 Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác 4511
21 Xây dựng nhà các loại 3830
22 Sao chép bản ghi các loại 1702
23 Dịch vụ liên quan đến in 1702
24 In ấn 1702
25 Hoàn thiện sản phẩm dệt 1200
26 Sản xuất vải dệt thoi 1200
27 Sản xuất sợi 1200
28 Săn bắt, đánh bẫy và hoạt động dịch vụ có liên quan 0146
29 Xử lý hạt giống để nhân giống 0146
30 Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch 0146
31 Hoạt động dịch vụ chăn nuôi 0146
32 Hoạt động dịch vụ trồng trọt 0146
33 Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp 0146
34 Chăn nuôi gia cầm 0146
35 Chăn nuôi lợn 0128
36 Chăn nuôi dê, cừu 0128
37 Chăn nuôi ngựa, lừa, la 0128
38 Chăn nuôi trâu, bò 0128

Các bài viết mới