Tên chính thức

Công Ty Cổ Phần Kentado

Mã số thuế 0313751540
Tên giao dịch KENTADO Ngày cấp 2016-04-12
Người đại diện Lý Quãng Khiêm Loại hình tổ chức Tổ chức kinh tế SXKD dịch vụ, hàng hoá
Trạng thái
NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
Địa chỉ trụ sở Royal Building, 225 Nguyễn Xí, Phường 13, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
Cơ quan thuế quản lý Địa chỉ người đại diện
Loại khoản (194) Bán buôn (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác) Loại hình kinh tế Cổ phần
Cấp chương (754) Kinh tế hỗn hợp ngoài quốc doanh Lĩnh vực kinh tế Kinh tế tư nhân
Ngành nghề chính Bán buôn thực phẩm
Ngành Nghề Kinh Doanh:

Số Thứ Tự Tên Ngành Nghề Kinh Doanh Mã Ngành Nghề
1 Dịch vụ hỗ trợ giáo dục 8532
2 Giáo dục khác chưa được phân vào đâu 8532
3 Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722
4 Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu 4669
5 Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình 4649
6 Bán buôn thực phẩm 4632
7 Đại lý, môi giới, đấu giá 4610
8 Sản xuất khác chưa được phân vào đâu 3250
9 Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh 2023
10 Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu 1061

Các bài viết mới