Tên chính thức

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Tha

Mã số thuế 2400891562
Tên giao dịch Ngày cấp 2020-07-16
Người đại diện Loại hình tổ chức Đang cập nhật...
Trạng thái
NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
Địa chỉ trụ sở Số 23 đường Thân Cảnh Vân, Phường Ngô Quyền, Thành phố Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang
Cơ quan thuế quản lý Địa chỉ người đại diện
Loại khoản Đang cập nhật... Loại hình kinh tế Đang cập nhật...
Cấp chương Đang cập nhật... Lĩnh vực kinh tế Đang cập nhật...
Ngành nghề chính Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Ngành Nghề Kinh Doanh:

Số Thứ Tự Tên Ngành Nghề Kinh Doanh Mã Ngành Nghề
1 Vận tải hành khách bằng taxi 4931
2 Hoạt động bảo vệ cá nhân 7830
3
4 Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội 8411
5 Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610
6 Bán buôn chuyên doanh khác
7 Vận tải đường thủy
8 Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác 4322
9 Dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động khác 5610
10 Đại lý mô tô, xe máy 4541
11 Đào tạo sơ cấp 8531
12 Hoạt động cho thuê tài chính 6190
13 Bán buôn vàng, bạc và kim loại quý khác 4662
14 Hoạt động quản lý nhà nước trong các lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hoá và các dịch vụ xã hội khác (trừ bảo đảm xã hội bắt buộc) 8411
15 Dịch vụ đại lý vận tải đường biển 5229
16 Nhà khách, nhà nghỉ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày 5510
17 Trồng nhãn, vải, chôm chôm 0121
18 Bán buôn thảm, đệm, chăn, màn, rèm, ga trải giường, gối và hàng dệt khác 4641
19 Hoạt động an ninh, trật tự an toàn xã hội 8411
20 Giáo dục mẫu giáo 8512
21 Chăn nuôi gia cầm 0146
22 Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học y, dược 7213
23 Sản xuất dây và thiết bị dây dẫn
24 Cơ sở lưu trú khác chưa được phân vào đâu 5590
25 Sản xuất giấy nhăn và bìa nhăn 1702
26 Vận tải hành khách bằng taxi 4931
27 Chuẩn bị mặt bằng 4210
28 Sản xuất sản phẩm chịu lửa 2220
29 Sửa chữa giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự 9200
30 Hoạt động y tế dự phòng 8620
31 Vận tải đường bộ khác
32 Sản xuất sản phẩm khác còn lại bằng kim loại chưa được phân vào đâu 2599
33 Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu 6190
34 Cổng thông tin 6190

Các bài viết mới