Tên chính thức

Công Ty Cổ Phần Vbi

Mã số thuế 0314586868
Tên giao dịch ITV MEDIA DEVELOPMENT COMPANY LIMITED Ngày cấp 2017-08-21
Người đại diện Phan Thị Thanh Nhàn Loại hình tổ chức Tổ chức kinh tế SXKD dịch vụ, hàng hoá
Trạng thái
NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
Địa chỉ trụ sở 236/26 Hòa Hảo, Phường 03, Quận 10, TP Hồ Chí Minh
Cơ quan thuế quản lý Địa chỉ người đại diện
Loại khoản (459) Hoạt động hành chính, hỗ trợ văn phòng và các hoạt động hỗ trợ kinh doanh khác Loại hình kinh tế Cổ phần
Cấp chương (754) Kinh tế hỗn hợp ngoài quốc doanh Lĩnh vực kinh tế Kinh tế tư nhân
Ngành nghề chính Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
Ngành Nghề Kinh Doanh:

Số Thứ Tự Tên Ngành Nghề Kinh Doanh Mã Ngành Nghề
1 Sửa chữa máy vi tính và thiết bị ngoại vi 9200
2 Giáo dục nghề nghiệp 8532
3 Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8219
4 Điều hành tua du lịch 7830
5 Đại lý du lịch 7830
6 Cung ứng và quản lý nguồn lao động 7830
7 Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm 7730
8 Quảng cáo 7110
9 Hoạt động tư vấn quản lý 6910
10 Cổng thông tin 6190
11 Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính 6190
12 Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính 6190
13 Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh 4741
14 Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659
15 Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4649
16 Đại lý, môi giới, đấu giá 4610
17 Lắp đặt hệ thống xây dựng khác 4322
18 Lắp đặt hệ thống điện 4210
19 Sửa chữa thiết bị điện 3250
20 Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học 3250
21 Sản xuất máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính 2599
22 Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu 6190
23 Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan 6190
24 Lập trình máy vi tính 6190
25 Hoạt động viễn thông khác 6190
26 Hoạt động ghi âm và xuất bản âm nhạc 5914
27 Hoạt động phát hành phim điện ảnh, phim video và chương trình truyền hình 5911
28 Hoạt động hậu kỳ 5911
29 Hoạt động sản xuất phim điện ảnh, phim video và chương trình truyền hình 5911
30 Xuất bản phần mềm 5630

Các bài viết mới