Tên chính thức

Công Ty Cp Bravohr

Mã số thuế 0315933842
Tên giao dịch BRAVOHR Ngày cấp 2019-10-01
Người đại diện Ngô Thị Thúy Hân Loại hình tổ chức Tổ chức kinh tế SXKD dịch vụ, hàng hoá
Trạng thái
NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
Địa chỉ trụ sở Tầng 9, 412 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 05, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
Cơ quan thuế quản lý Địa chỉ người đại diện
Loại khoản (194) Bán buôn (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác) Loại hình kinh tế Cổ phần
Cấp chương (755) Doanh nghiệp tư nhân Lĩnh vực kinh tế Kinh tế tư nhân
Ngành nghề chính Hoạt động tư vấn quản lý
Ngành Nghề Kinh Doanh:

Số Thứ Tự Tên Ngành Nghề Kinh Doanh Mã Ngành Nghề
1 Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận 7110
2 Lập trình máy vi tính 6190
3 Xuất bản phần mềm 5630
4 Bán buôn tổng hợp 4669
5 Hoạt động tư vấn quản lý 6910
6 Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu 6512
7 Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu 6190
8 Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan 6190
9 Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính 6190
10 Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính 6190

Các bài viết mới