Tên chính thức

Công Ty Cp Cyberoil

Mã số thuế 3502342404
Tên giao dịch CYBEROIL CORPORATION Ngày cấp 2017-08-21
Người đại diện Vũ Diệu Linh Loại hình tổ chức Tổ chức kinh tế SXKD dịch vụ, hàng hoá
Trạng thái
NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
Địa chỉ trụ sở Số 35 Trưng Nhị, Phường 1, Thành Phố Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu
Cơ quan thuế quản lý Địa chỉ người đại diện
Loại khoản (231) Hoạt động dịch vụ hỗ trợ cho vận tải Loại hình kinh tế Cổ phần
Cấp chương (755) Doanh nghiệp tư nhân Lĩnh vực kinh tế Kinh tế tư nhân
Ngành nghề chính Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Ngành Nghề Kinh Doanh:

Số Thứ Tự Tên Ngành Nghề Kinh Doanh Mã Ngành Nghề
1 Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch 7830
2 Điều hành tua du lịch 7830
3 Đại lý du lịch 7830
4 Cung ứng và quản lý nguồn lao động 7830
5 Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác 7730
6 Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610
7 Dịch vụ lưu trú ngắn ngày 5510
8 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải 5229
9 Bốc xếp hàng hóa 5224
10 Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933
11
12 Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722
13 Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh 4719
14 Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663
15 Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659
16 Bán buôn thực phẩm 4632
17 Đại lý, môi giới, đấu giá 4610
18 Sửa chữa máy móc, thiết bị 3250

Các bài viết mới