Tên chính thức

Công Ty Tnhh 3d Hony

Mã số thuế 2301104260
Tên giao dịch 3D HONY COMPANY LIMITED Ngày cấp 2019-10-01
Người đại diện Cao Hong Loại hình tổ chức Tổ chức kinh tế SXKD dịch vụ, hàng hoá
Trạng thái
NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
Địa chỉ trụ sở Thôn Mao Trung, Xã Phượng Mao, Huyện Quế Võ, Bắc Ninh
Cơ quan thuế quản lý Địa chỉ người đại diện
Loại khoản (091) Sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn (trừ máy móc, thiết bị) Loại hình kinh tế Trách nhiệm hữu hạn 2 TV trở lên
Cấp chương (755) Doanh nghiệp tư nhân Lĩnh vực kinh tế Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài
Ngành nghề chính Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại
Ngành Nghề Kinh Doanh:

Số Thứ Tự Tên Ngành Nghề Kinh Doanh Mã Ngành Nghề
1 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu 8219
2 Hoạt động thiết kế chuyên dụng 7110
3 Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh 4741
4 Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu 4669
5 Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663
6 Bán buôn kim loại và quặng kim loại 4662
7 Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659
8 Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình 4649
9 Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp 3250
10 Sửa chữa máy móc, thiết bị 3250
11 Dịch vụ liên quan đến in 1702
12 Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển 7730
13 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt 5221
14 Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210
15 Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933
16 Cho thuê xe có động cơ 7710
17 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ 5221
18 Bán lẻ băng đĩa âm thanh, hình ảnh (kể cả băng, đĩa trắng) trong các cửa hàng chuyên doanh 4759
19 Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4759
20 Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh 4752
21 Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu 2599
22 Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại 2394
23 Sản xuất sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại khác chưa được phân vào đâu 2394
24 Sản xuất sợi nhân tạo 2023
25 In ấn 1702
26 Sản xuất bột giấy, giấy và bìa 1629

Các bài viết mới