Tên chính thức

Công Ty Tnhh 99 Help

Mã số thuế 0315843740
Tên giao dịch 99 HELP CO., LTD Ngày cấp 2019-08-13
Người đại diện Cung Vĩ Phong Loại hình tổ chức Tổ chức kinh tế SXKD dịch vụ, hàng hoá
Trạng thái
NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
Địa chỉ trụ sở 644/4 Đường 3/2, Phường 14, Quận 10, TP Hồ Chí Minh
Cơ quan thuế quản lý Địa chỉ người đại diện
Loại khoản (194) Bán buôn (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác) Loại hình kinh tế Trách nhiệm hữu hạn
Cấp chương (755) Doanh nghiệp tư nhân Lĩnh vực kinh tế Kinh tế tư nhân
Ngành nghề chính Hoạt động tư vấn quản lý