Tên chính thức

Công Ty Tnhh Antay

Mã số thuế 0314604482
Tên giao dịch ATACO Ngày cấp 2017-08-31
Người đại diện Ngô Trần Công Luận Loại hình tổ chức Tổ chức kinh tế SXKD dịch vụ, hàng hoá
Trạng thái
NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
Địa chỉ trụ sở Văn phòng số 6.02, Tầng 6, Chung cư cao tầng kết hợp Thương, Phường 04, Quận 5, TP Hồ Chí Minh
Cơ quan thuế quản lý Địa chỉ người đại diện
Loại khoản (401) Kinh doanh bất động sản Loại hình kinh tế Trách nhiệm hữu hạn 2 TV trở lên
Cấp chương (754) Kinh tế hỗn hợp ngoài quốc doanh Lĩnh vực kinh tế Kinh tế tư nhân
Ngành nghề chính Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê