Tên chính thức

Công Ty Tnhh Cung ứng Nguồn Nhân Lực Hưng Nguyên

Mã số thuế 2902042403
Tên giao dịch HUNG NGUYEN SUPPLY OF HUMAN RESOURCES COMPANY LIMITED Ngày cấp 2020-04-01
Người đại diện Ngô Hải Đăng Loại hình tổ chức Tổ chức kinh tế SXKD dịch vụ, hàng hoá
Trạng thái
NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
Địa chỉ trụ sở 180 Kim Liên, xóm 8, Xã Hưng Chính, Thành phố Vinh, Nghệ An
Cơ quan thuế quản lý Địa chỉ người đại diện
Loại khoản (438) Hoạt động dịch vụ lao động và việc làm Loại hình kinh tế Trách nhiệm hữu hạn
Cấp chương (755) Doanh nghiệp tư nhân Lĩnh vực kinh tế Kinh tế tư nhân
Ngành nghề chính Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm