Tên chính thức

Công Ty Tnhh đồng Quỹ

Mã số thuế 0601140890
Tên giao dịch DONG QUY CO.,LTD Ngày cấp 2017-08-21
Người đại diện Đoàn Văn Thịnh Loại hình tổ chức Tổ chức kinh tế SXKD dịch vụ, hàng hoá
Trạng thái
NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
Địa chỉ trụ sở Đội 1, Đồng Liêu, Xã Nghĩa Lạc, Huyện Nghĩa Hưng, Nam Định
Cơ quan thuế quản lý Địa chỉ người đại diện
Loại khoản (085) Sản xuất các sản phẩm từ cao su Loại hình kinh tế Trách nhiệm hữu hạn
Cấp chương (755) Doanh nghiệp tư nhân Lĩnh vực kinh tế Kinh tế tư nhân
Ngành nghề chính Sản xuất sản phẩm khác từ cao su
Ngành Nghề Kinh Doanh:

Số Thứ Tự Tên Ngành Nghề Kinh Doanh Mã Ngành Nghề
1 Xây dựng công trình công ích 4210
2 Sản xuất sản phẩm khác từ cao su 2100
3 Xây dựng nhà các loại 3830
4 Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy 4543
5 Bán buôn tổng hợp 4669
6 Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh 4773
7 Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác 4530
8 Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ 4210
9 Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác 7730
10 Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh 4722
11 Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp 4649
12 Chuẩn bị mặt bằng 4210
13 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu 8219
14 Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa 5022
15 Bán buôn kim loại và quặng kim loại 4662
16 Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659
17 Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu 4669
18 Đại lý, môi giới, đấu giá 4610
19 Phá dỡ 4210
20 Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933
21 Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 4210

Các bài viết mới