Tên chính thức

Công Ty Tnhh Et

Mã số thuế 0315861919
Tên giao dịch ET COMPANY LIMITED Ngày cấp 2019-08-22
Người đại diện Lưu Thông Thái Loại hình tổ chức Tổ chức kinh tế SXKD dịch vụ, hàng hoá
Trạng thái
NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
Địa chỉ trụ sở 138 Đoàn Văn Bơ, phường 09, Quận 4, TP Hồ Chí Minh
Cơ quan thuế quản lý Địa chỉ người đại diện
Loại khoản (194) Bán buôn (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác) Loại hình kinh tế Trách nhiệm hữu hạn 2 TV trở lên
Cấp chương (755) Doanh nghiệp tư nhân Lĩnh vực kinh tế Kinh tế tư nhân
Ngành nghề chính Lập trình máy vi tính
Ngành Nghề Kinh Doanh:

Số Thứ Tự Tên Ngành Nghề Kinh Doanh Mã Ngành Nghề
1 Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm 7730
2 Hoạt động thiết kế chuyên dụng 7110
3 Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu 6190
4 Cổng thông tin 6190
5 Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan 6190
6 Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính 6190
7 Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính 6190
8 Lập trình máy vi tính 6190
9 Xuất bản phần mềm 5630

Các bài viết mới