Tên chính thức

Công Ty Tnhh Giáo Dục Thảo Quyên

Mã số thuế 0108362372
Tên giao dịch THAO QUYEN EDUCATION CO., LTD Ngày cấp 2018-07-13
Người đại diện Dương Thị Thùy Loại hình tổ chức Tổ chức kinh tế SXKD dịch vụ, hàng hoá
Trạng thái
NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
Địa chỉ trụ sở Thôn Tri Thủy, Xã Tri Thủy, Huyện Phú Xuyên, Hà Nội
Cơ quan thuế quản lý Địa chỉ người đại diện
Loại khoản (505) Đào tạo khác trong nước Loại hình kinh tế Trách nhiệm hữu hạn
Cấp chương (754) Kinh tế hỗn hợp ngoài quốc doanh Lĩnh vực kinh tế Kinh tế tư nhân
Ngành nghề chính Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
Ngành Nghề Kinh Doanh:

Số Thứ Tự Tên Ngành Nghề Kinh Doanh Mã Ngành Nghề
1 Giáo dục thể thao và giải trí 8532
2 In ấn 1702
3 Dịch vụ hỗ trợ giáo dục 8532
4 Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4759
5 Giáo dục mầm non 8411
6 Giáo dục khác chưa được phân vào đâu 8532
7 Giáo dục văn hoá nghệ thuật 8532
8 Dịch vụ liên quan đến in 1702
9 Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình 4649
10 Giáo dục nghề nghiệp 8532

Các bài viết mới