Tên chính thức

Công Ty Tnhh Global Intelligence Group

Mã số thuế 0316388861
Tên giao dịch Ngày cấp 2020-07-16
Người đại diện Loại hình tổ chức Đang cập nhật...
Trạng thái
NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
Địa chỉ trụ sở P403 Tầng 4, Tòa Nhà TPP Số 141 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 06, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Cơ quan thuế quản lý Địa chỉ người đại diện
Loại khoản Đang cập nhật... Loại hình kinh tế Đang cập nhật...
Cấp chương Đang cập nhật... Lĩnh vực kinh tế Đang cập nhật...
Ngành nghề chính Lập trình máy vi tính
Ngành Nghề Kinh Doanh:

Số Thứ Tự Tên Ngành Nghề Kinh Doanh Mã Ngành Nghề
1 Sản xuất máy móc, thiết bị chưa được phân vào đâu
2 Bán lẻ lưu động hoặc bán tại chợ
3
4 Sản xuất máy thông dụng khác 2710
5 Sửa chữa thiết bị nghe nhìn điện tử gia dụng 9200
6 Sản xuất thực phẩm khác
7 Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722
8 Hoạt động điều tra bảo đảm an toàn
9 Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản khác 1020
10 Hoạt động điều tra bảo đảm an toàn
11 Bán lẻ dược phẩm, dụng cụ y tế trong các cửa hàng chuyên doanh 4772
12 May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) 1200
13 Hoạt động tư vấn kỹ thuật có liên quan khác 7110
14 Hoạt động xuất bản
15 Sản xuất giống thuỷ sản 0322
16 Giáo dục và đào tạo
17 Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác chưa được phân vào đâu 7730
18 Hoạt động dịch vụ trồng trọt 0146
19 Hoạt động hành chính và hỗ trợ văn phòng
20 Hoạt động nhiếp ảnh 7110
21 Sửa chữa máy vi tính, đồ dùng cá nhân và gia đình
22 Bán buôn phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác 4530
23 Sản xuất sản phẩm gốm sứ khác 2220
24 Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học xã hội và nhân văn 7110
25 Đào tạo đại học 8541
26 Sản xuất sơn, véc ni và các chất sơn, quét tương tự; sản xuất mực in và ma tít 2022
27 Khai thác, nuôi trồng thuỷ sản
28 Vận tải hàng hóa bằng xe thô sơ 4933
29 Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng 5621
30 Hoạt động xuất bản khác 5630
31 Thuộc, sơ chế da; sơ chế và nhuộm da lông thú 1200
32 Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh 4649
33 Chăn nuôi khác 0146
34 Giáo dục trung học cơ sở 8531

Các bài viết mới