Tên chính thức

Công Ty Tnhh Hgreen Farm

Mã số thuế 0315849679
Tên giao dịch Ngày cấp 2019-08-15
Người đại diện Lê Hoàng Hân Loại hình tổ chức Tổ chức kinh tế SXKD dịch vụ, hàng hoá
Trạng thái
NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
Địa chỉ trụ sở Số 31 Đường 17, Khu phố Gò Công, Phường Long Thạnh Mỹ, Quận 9, TP Hồ Chí Minh
Cơ quan thuế quản lý Địa chỉ người đại diện
Loại khoản (194) Bán buôn (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác) Loại hình kinh tế Trách nhiệm hữu hạn
Cấp chương (755) Doanh nghiệp tư nhân Lĩnh vực kinh tế Kinh tế tư nhân
Ngành nghề chính Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Ngành Nghề Kinh Doanh:

Số Thứ Tự Tên Ngành Nghề Kinh Doanh Mã Ngành Nghề
1 Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa 5022
2 Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương 5012
3 Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933
4 Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu 4669
5 Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663
6 Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659
7 Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa 4610
8 Sản xuất khác chưa được phân vào đâu 3250
9 Nuôi trồng thuỷ sản nội địa 0322
10 Nuôi trồng thuỷ sản biển 0312

Các bài viết mới