Tên chính thức

Công Ty Tnhh Jb Explorer

Mã số thuế 0315876457
Tên giao dịch Ngày cấp 2019-09-03
Người đại diện Phạm Trung Nghĩa Loại hình tổ chức Tổ chức kinh tế SXKD dịch vụ, hàng hoá
Trạng thái
NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
Địa chỉ trụ sở Số 45 Giải Phóng, Phường 4, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh
Cơ quan thuế quản lý Địa chỉ người đại diện
Loại khoản (194) Bán buôn (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác) Loại hình kinh tế Trách nhiệm hữu hạn
Cấp chương (755) Doanh nghiệp tư nhân Lĩnh vực kinh tế Kinh tế tư nhân
Ngành nghề chính Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Ngành Nghề Kinh Doanh:

Số Thứ Tự Tên Ngành Nghề Kinh Doanh Mã Ngành Nghề
1 Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933
2 Sửa chữa máy móc, thiết bị 3250
3 Trồng rừng, chăm sóc rừng và ươm giống cây lâm nghiệp 0210
4 Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659
5 Sửa chữa các sản phẩm kim loại đúc sẵn 3250
6 Tái chế phế liệu 3830
7 Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp 3250
8 Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học 3250
9 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải 5229
10 Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8219
11 Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu 4669

Các bài viết mới