Tên chính thức

Công Ty Tnhh Kosmos

Mã số thuế 0315927542
Tên giao dịch KOSMOS Ngày cấp 2019-10-01
Người đại diện Nguyễn Thị Huyền Trang Loại hình tổ chức Tổ chức kinh tế SXKD dịch vụ, hàng hoá
Trạng thái
NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
Địa chỉ trụ sở 04 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Đa Kao, Quận 1, TP Hồ Chí Minh
Cơ quan thuế quản lý Địa chỉ người đại diện
Loại khoản (194) Bán buôn (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác) Loại hình kinh tế Trách nhiệm hữu hạn 2 TV trở lên
Cấp chương (755) Doanh nghiệp tư nhân Lĩnh vực kinh tế Kinh tế tư nhân
Ngành nghề chính Hoạt động tư vấn quản lý
Ngành Nghề Kinh Doanh:

Số Thứ Tự Tên Ngành Nghề Kinh Doanh Mã Ngành Nghề
1 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu 8219
2 Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8219
3 Photo, chuẩn bị tài liệu và các hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc biệt khác 8219
4 Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp 7830
5 Trồng rừng, chăm sóc rừng và ươm giống cây lâm nghiệp 0210
6 Điều hành tua du lịch 7830
7 Đại lý du lịch 7830
8 Cung ứng và quản lý nguồn lao động 7830
9 Cung ứng lao động tạm thời 7730
10 Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm 7730
11 Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận 7110
12 Quảng cáo 7110
13 Hoạt động tư vấn quản lý 6910
14 Hoạt động của trụ sở văn phòng 6910
15 Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất 6512
16 Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê 6512
17 Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu 6512
18 Cổng thông tin 6190
19 Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan 6190
20 Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính 6190
21 Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính 6190
22 Lập trình máy vi tính 6190
23 Xuất bản phần mềm 5630
24 Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa 4610

Các bài viết mới