Tên chính thức

Công Ty Tnhh Land C&p

Mã số thuế 0315846357
Tên giao dịch LAND C&P COMPANY LIMITED Ngày cấp 2019-08-13
Người đại diện Cho Hyungkeun Loại hình tổ chức Tổ chức kinh tế SXKD dịch vụ, hàng hoá
Trạng thái
NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
Địa chỉ trụ sở 12 Đường 11, Phường 13, Quận 6, TP Hồ Chí Minh
Cơ quan thuế quản lý Địa chỉ người đại diện
Loại khoản (194) Bán buôn (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác) Loại hình kinh tế Trách nhiệm hữu hạn 2 TV trở lên
Cấp chương (755) Doanh nghiệp tư nhân Lĩnh vực kinh tế Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài
Ngành nghề chính Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất
Ngành Nghề Kinh Doanh:

Số Thứ Tự Tên Ngành Nghề Kinh Doanh Mã Ngành Nghề
1 Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất 6512
2 Dịch vụ phục vụ đồ uống 5630
3 Dịch vụ ăn uống khác 5610
4 Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610
5 Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh 4722
6 Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722
7 Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh 4719
8 Bán buôn đồ uống 4633
9 Bán buôn thực phẩm 4632
10 Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa 4610
11 Quảng cáo 7110
12 Hoạt động tư vấn quản lý 6910

Các bài viết mới