Tên chính thức

Công Ty Tnhh Mioracle

Mã số thuế 0401851262
Tên giao dịch MIORACLE COMPANY LIMITED Ngày cấp 2017-09-01
Người đại diện Trần Tuấn Anh Loại hình tổ chức Tổ chức kinh tế SXKD dịch vụ, hàng hoá
Trạng thái
NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
Địa chỉ trụ sở 140 Đường 2 tháng 9, Phường Hoà Thuận Đông, Quận Hải Châu, Đà Nẵng
Cơ quan thuế quản lý Địa chỉ người đại diện
Loại khoản (583) Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác Loại hình kinh tế Trách nhiệm hữu hạn 2 TV trở lên
Cấp chương (754) Kinh tế hỗn hợp ngoài quốc doanh Lĩnh vực kinh tế Kinh tế tư nhân
Ngành nghề chính Giặt là, làm sạch các sản phẩm dệt và lông thú
Ngành Nghề Kinh Doanh:

Số Thứ Tự Tên Ngành Nghề Kinh Doanh Mã Ngành Nghề
1 Nhân và chăm sóc cây giống lâu năm 0132
2 Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng 1104
3 Giặt là, làm sạch các sản phẩm dệt và lông thú 9200
4 Dịch vụ phục vụ đồ uống 5630
5 Dịch vụ lưu trú ngắn ngày 5510
6 Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học nhân văn 7222
7 Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8219
8 Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học xã hội 7221
9 Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610
10 Dịch vụ ăn uống khác 5610
11 Giáo dục mầm non 8411

Các bài viết mới