Tên chính thức

Công Ty Tnhh Một Thành Viên đặng Phước Cường

Mã số thuế 0313969836
Tên giao dịch Ngày cấp 2016-08-17
Người đại diện Đặng Phước Cường Loại hình tổ chức Tổ chức kinh tế SXKD dịch vụ, hàng hoá
Trạng thái
NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
Địa chỉ trụ sở 82 Trần Huy Liệu, Phường 15, Quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh
Cơ quan thuế quản lý Địa chỉ người đại diện
Loại khoản (344) Hoạt động của kinh doanh bảo hiểm Loại hình kinh tế Trách nhiệm hữu hạn
Cấp chương (754) Kinh tế hỗn hợp ngoài quốc doanh Lĩnh vực kinh tế Kinh tế tư nhân
Ngành nghề chính Hoạt động của đại lý và môi giới bảo hiểm