Tên chính thức

Công Ty Tnhh Một Thành Viên Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ At Lê Phát

Mã số thuế 3702454183
Tên giao dịch Ngày cấp 2016-04-12
Người đại diện Lê Minh Hiền Loại hình tổ chức Tổ chức kinh tế SXKD dịch vụ, hàng hoá
Trạng thái
NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
Địa chỉ trụ sở Thưa đât sô 2431, Tơ ban đô sô 28, Tô 2, Khu Phô 1, Phường Thới Hòa, Thị Xã Bến Cát, Bình Dương
Cơ quan thuế quản lý Địa chỉ người đại diện
Loại khoản (195) Bán lẻ (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác) Loại hình kinh tế Trách nhiệm hữu hạn
Cấp chương (754) Kinh tế hỗn hợp ngoài quốc doanh Lĩnh vực kinh tế Kinh tế tư nhân
Ngành nghề chính Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Ngành Nghề Kinh Doanh:

Số Thứ Tự Tên Ngành Nghề Kinh Doanh Mã Ngành Nghề
1 Sản xuất sản phẩm từ plastic 2220
2 Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch 7830
3 Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất 6512
4 Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610
5 Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663
6 Khai thác gỗ 0210
7 Cho thuê xe có động cơ 7710
8 Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933
9 Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ 1610
10 Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8219
11 Dịch vụ lưu trú ngắn ngày 5510
12 Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình 4649
13 Bán buôn đồ uống 4633
14 Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện 1629
15 Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu 4669
16 Khai thác lâm sản khác trừ gỗ 0210
17 Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

Các bài viết mới