Tên chính thức

Công Ty Tnhh Nấm Mạnh Tiến

Mã số thuế 1602116564
Tên giao dịch CTY TNHH NẤM MẠNH TIẾN Ngày cấp 2020-01-14
Người đại diện Trương Mạnh Tiến Loại hình tổ chức Tổ chức kinh tế SXKD dịch vụ, hàng hoá
Trạng thái
NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
Địa chỉ trụ sở ấp Bình Phú II, Xã Bình Hòa, Huyện Châu Thành, An Giang
Cơ quan thuế quản lý Địa chỉ người đại diện
Loại khoản (194) Bán buôn (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác) Loại hình kinh tế Trách nhiệm hữu hạn 2 TV trở lên
Cấp chương (754) Kinh tế hỗn hợp ngoài quốc doanh Lĩnh vực kinh tế Kinh tế tư nhân
Ngành nghề chính Bán buôn thực phẩm
Ngành Nghề Kinh Doanh:

Số Thứ Tự Tên Ngành Nghề Kinh Doanh Mã Ngành Nghề
1 Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào lưu động hoặc tại chợ 4781
2 Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh 4773
3 Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722
4 Bán buôn thực phẩm 4632
5 Chế biến và bảo quản rau quả 1030
6 Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch 0146
7 Hoạt động dịch vụ trồng trọt 0146
8 Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học nông nghiệp 7214
9 Nhân và chăm sóc cây giống hàng năm 0131

Các bài viết mới