Tên chính thức

Công Ty Tnhh Red Chili

Mã số thuế 0108300369
Tên giao dịch RED CHILI COMPANY LIMITED Ngày cấp 2018-05-30
Người đại diện Neeraj Kumar Loại hình tổ chức Tổ chức kinh tế SXKD dịch vụ, hàng hoá
Trạng thái
NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
Địa chỉ trụ sở Số 124 - 126 phố Từ Hoa, Phường Quảng An, Quận Tây Hồ, Hà Nội
Cơ quan thuế quản lý Địa chỉ người đại diện
Loại khoản (313) Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động Loại hình kinh tế Trách nhiệm hữu hạn 2 TV trở lên
Cấp chương (754) Kinh tế hỗn hợp ngoài quốc doanh Lĩnh vực kinh tế Kinh tế tư nhân
Ngành nghề chính Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
Ngành Nghề Kinh Doanh:

Số Thứ Tự Tên Ngành Nghề Kinh Doanh Mã Ngành Nghề
1 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu 8219
2 Dịch vụ phục vụ đồ uống 5630
3 Dịch vụ ăn uống khác 5610
4 Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610
5 Bán buôn tổng hợp 4669
6 Bán lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ 4789
7 Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh 4773
8 Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh 4722
9 Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722
10 Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp 4719
11 Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp 4669
12 Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu 4669
13 Bán buôn đồ uống 4633
14 Bán buôn thực phẩm 4632
15

Các bài viết mới