Tên chính thức

Công Ty Tnhh Sitec Nt

Mã số thuế 4201755752
Tên giao dịch SITEC NT CO.,LTD Ngày cấp 2017-08-17
Người đại diện Nguyễn Hàng Thùy Linh Loại hình tổ chức Tổ chức kinh tế SXKD dịch vụ, hàng hoá
Trạng thái
NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
Địa chỉ trụ sở Số 44 đường B4 Khu đô thị VCN Phước Hải, Phường Phước Hải, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa
Cơ quan thuế quản lý Địa chỉ người đại diện
Loại khoản (498) Dạy nghề Loại hình kinh tế Trách nhiệm hữu hạn 2 TV trở lên
Cấp chương (755) Doanh nghiệp tư nhân Lĩnh vực kinh tế Kinh tế tư nhân
Ngành nghề chính Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
Ngành Nghề Kinh Doanh:

Số Thứ Tự Tên Ngành Nghề Kinh Doanh Mã Ngành Nghề
1 Dịch vụ hỗ trợ giáo dục 8532
2 Giáo dục khác chưa được phân vào đâu 8532
3 Giáo dục văn hoá nghệ thuật 8532
4 Giáo dục thể thao và giải trí 8532
5 Đào tạo đại học và sau đại học 8532
6 Đào tạo cao đẳng 8532
7 Giáo dục nghề nghiệp 8532
8 Giáo dục trung học cơ sở và trung học phổ thông 8531
9 Giáo dục tiểu học 8411
10 Giáo dục mầm non 8411
11 Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch 7830
12 Điều hành tua du lịch 7830
13 Đại lý du lịch 7830
14 Cho thuê xe có động cơ 7710
15 Cơ sở lưu trú khác 5590
16 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải 5229
17 Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu 4669
18 Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình 4649
19 Bán buôn thực phẩm 4632
20 Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu 1061

Các bài viết mới