Tên chính thức

Công Ty Tnhh Sora Vina

Mã số thuế 2301099807
Tên giao dịch SORA VINA Ngày cấp 2019-08-13
Người đại diện Nguyễn Thị Thu Hiền Loại hình tổ chức Tổ chức kinh tế SXKD dịch vụ, hàng hoá
Trạng thái
NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
Địa chỉ trụ sở Số nhà 403, đường Hoàng Quốc Việt, Phường Thị Cầu, Thành phố Bắc Ninh, Bắc Ninh
Cơ quan thuế quản lý Địa chỉ người đại diện
Loại khoản (495) Giáo dục thường xuyên và hoạt động phục vụ cho giáo dục Loại hình kinh tế Trách nhiệm hữu hạn 2 TV trở lên
Cấp chương (755) Doanh nghiệp tư nhân Lĩnh vực kinh tế Kinh tế tư nhân
Ngành nghề chính Dịch vụ hỗ trợ giáo dục
Ngành Nghề Kinh Doanh:

Số Thứ Tự Tên Ngành Nghề Kinh Doanh Mã Ngành Nghề
1 Dịch vụ hỗ trợ giáo dục 8532
2 Giáo dục khác chưa được phân vào đâu 8532
3 Vệ sinh công nghiệp và các công trình chuyên biệt 8129
4 Trồng rừng, chăm sóc rừng và ươm giống cây lâm nghiệp 0210
5 Điều hành tua du lịch 7830
6 Đại lý du lịch 7830
7 Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu 7490
8 Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu 6512
9 Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp 4669
10 Bán buôn tổng hợp 4669
11 Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663
12 Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659
13 Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp 4649
14 Bán buôn thực phẩm 4632
15 Sản xuất thân xe ô tô và xe có động cơ khác, rơ moóc và bán rơ moóc 2920
16 Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống 4620

Các bài viết mới