Tên chính thức

Công Ty Tnhh Thương Mại Và Dịch Vụ Lotus Việt Nam

Mã số thuế 0801186412
Tên giao dịch CÔNG TY TNHH TM VÀ DV LOTUS VIỆT NAM Ngày cấp 2016-08-04
Người đại diện Phạm Văn Khước Loại hình tổ chức Tổ chức kinh tế SXKD dịch vụ, hàng hoá
Trạng thái
NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
Địa chỉ trụ sở Lô 84.08,khu đô thị mới phía Tây, Phường Thanh Bình, Thành phố Hải Dương, Hải Dương
Cơ quan thuế quản lý Địa chỉ người đại diện
Loại khoản (223) Vận tải đường bộ khác Loại hình kinh tế Trách nhiệm hữu hạn 2 TV trở lên
Cấp chương (755) Doanh nghiệp tư nhân Lĩnh vực kinh tế Kinh tế tư nhân
Ngành nghề chính Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm
Ngành Nghề Kinh Doanh:

Số Thứ Tự Tên Ngành Nghề Kinh Doanh Mã Ngành Nghề
1 Dịch vụ hỗ trợ giáo dục 8532
2 Giáo dục khác chưa được phân vào đâu 8532
3 Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8219
4 Điều hành tua du lịch 7830
5 Đại lý du lịch 7830
6 Hoạt động tư vấn quản lý 6910
7 Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610
8 Dịch vụ lưu trú ngắn ngày 5510
9 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải 5229
10 Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210
11 Vận tải hành khách đường bộ khác 4932
12 Xây dựng nhà các loại 3830
13 Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm 7730

Các bài viết mới