Tên chính thức

Công Ty Tnhh Trans-info

Mã số thuế 0316135324
Tên giao dịch TRANS-INFO CO.,LTD Ngày cấp 2020-02-10
Người đại diện Hồ Tâm Đan Loại hình tổ chức Tổ chức kinh tế SXKD dịch vụ, hàng hoá
Trạng thái
NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
Địa chỉ trụ sở 35 đường Đ116, KDC Chợ Lớn, Tổ 18, Khu phố 2, Phường Phú Mỹ, Quận 7, TP Hồ Chí Minh
Cơ quan thuế quản lý Địa chỉ người đại diện
Loại khoản (194) Bán buôn (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác) Loại hình kinh tế Trách nhiệm hữu hạn
Cấp chương (755) Doanh nghiệp tư nhân Lĩnh vực kinh tế Kinh tế tư nhân
Ngành nghề chính Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Ngành Nghề Kinh Doanh:

Số Thứ Tự Tên Ngành Nghề Kinh Doanh Mã Ngành Nghề
1 Giáo dục khác chưa được phân vào đâu 8532
2 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu 8219
3 Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu 7490
4 Hoạt động tư vấn quản lý 6910
5 Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu 6512
6 Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu 4789
7 Bán buôn tổng hợp 4669
8 Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu 4669
9 Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659
10 Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa 4610
11 Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp 3250
12 Sửa chữa máy móc, thiết bị 3250

Các bài viết mới