Tên chính thức

Công Ty Tnhh Ttm Decor

Mã số thuế 0315878278
Tên giao dịch TTM DECOR Ngày cấp 2019-09-03
Người đại diện Trần Minh Thái Loại hình tổ chức Tổ chức kinh tế SXKD dịch vụ, hàng hoá
Trạng thái
NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
Địa chỉ trụ sở Tầng 4, Cao ốc Lữ Gia PLaza, Số 70 Đường Lữ Gia, Phường 15, Quận 11, TP Hồ Chí Minh
Cơ quan thuế quản lý Địa chỉ người đại diện
Loại khoản (194) Bán buôn (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác) Loại hình kinh tế Trách nhiệm hữu hạn
Cấp chương (755) Doanh nghiệp tư nhân Lĩnh vực kinh tế Kinh tế tư nhân
Ngành nghề chính Hoạt động tư vấn quản lý
Ngành Nghề Kinh Doanh:

Số Thứ Tự Tên Ngành Nghề Kinh Doanh Mã Ngành Nghề
1 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu 8219
2 Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp 7830
3 Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu 6512
4 Hoạt động dịch vụ liên quan đến các cuộc gọi 8219
5 Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan 7110
6 Hoạt động của đại lý và môi giới bảo hiểm 6512
7 Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan 6190
8 Photo, chuẩn bị tài liệu và các hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc biệt khác 8219
9 Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu 7490
10 Giáo dục khác chưa được phân vào đâu 8532
11 Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet 4789
12 Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp 7830
13 Quảng cáo 7110
14 Hoạt động tư vấn quản lý 6910

Các bài viết mới