Tên chính thức

Công Ty Tnhh Vessels

Mã số thuế 0315845794
Tên giao dịch VESSELS CO.,LTD Ngày cấp 2019-08-13
Người đại diện Hoàng Nguyễn Khắc Duy Loại hình tổ chức Tổ chức kinh tế SXKD dịch vụ, hàng hoá
Trạng thái
NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
Địa chỉ trụ sở 152 Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 08, Quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh
Cơ quan thuế quản lý Địa chỉ người đại diện
Loại khoản (194) Bán buôn (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác) Loại hình kinh tế Trách nhiệm hữu hạn 2 TV trở lên
Cấp chương (755) Doanh nghiệp tư nhân Lĩnh vực kinh tế Kinh tế tư nhân
Ngành nghề chính Xuất bản phần mềm
Ngành Nghề Kinh Doanh:

Số Thứ Tự Tên Ngành Nghề Kinh Doanh Mã Ngành Nghề
1 Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu 7490
2 Quảng cáo 7110
3 Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu 6190
4 Cổng thông tin 6190
5 Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan 6190
6 Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính 6190
7 Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính 6190
8 Lập trình máy vi tính 6190
9 Hoạt động viễn thông khác 6190
10 Hoạt động viễn thông không dây 5914
11 Hoạt động viễn thông có dây 5914
12 Xuất bản phần mềm 5630
13 Dịch vụ phục vụ đồ uống 5630
14 Dịch vụ ăn uống khác 5610
15 Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học xã hội 7221
16 Lắp đặt hệ thống điện 4210

Các bài viết mới