Tên chính thức

Công Ty Tnhh Warisgroup

Mã số thuế 0314584814
Tên giao dịch WARISGROUP .,LTD Ngày cấp 2017-08-21
Người đại diện Mann Gurdita Singh Loại hình tổ chức Tổ chức kinh tế SXKD dịch vụ, hàng hoá
Trạng thái
NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
Địa chỉ trụ sở 17-19 Hoàng Diệu, Phường 14, Quận 4, TP Hồ Chí Minh
Cơ quan thuế quản lý Địa chỉ người đại diện
Loại khoản (258) Hoạt động sản xuất phần mềm máy vi tính Loại hình kinh tế Trách nhiệm hữu hạn 2 TV trở lên
Cấp chương (754) Kinh tế hỗn hợp ngoài quốc doanh Lĩnh vực kinh tế Kinh tế tư nhân
Ngành nghề chính Lập trình máy vi tính