Tên chính thức

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn âm Nhạc Quốc Tế Mỹ Tho

Mã số thuế 1201630902
Tên giao dịch Ngày cấp 2020-07-16
Người đại diện Loại hình tổ chức Đang cập nhật...
Trạng thái
NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
Địa chỉ trụ sở Số 24/8, đường Đinh Bộ Lĩnh, Phường 8, Thành phố Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang
Cơ quan thuế quản lý Địa chỉ người đại diện
Loại khoản Đang cập nhật... Loại hình kinh tế Đang cập nhật...
Cấp chương Đang cập nhật... Lĩnh vực kinh tế Đang cập nhật...
Ngành nghề chính Giáo dục văn hoá nghệ thuật
Ngành Nghề Kinh Doanh:

Số Thứ Tự Tên Ngành Nghề Kinh Doanh Mã Ngành Nghề
1 Phá dỡ và chuẩn bị mặt bằng
2 Hoàn thiện công trình xây dựng 4322
3
4 Công nghiệp chế biến, chế tạo khác
5 Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch 7830
6 Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm 4649
7 Sản xuất khác chưa được phân vào đâu 3250
8 Bán lẻ ô tô con (loại 9 chỗ ngồi trở xuống) 4512
9 Dịch vụ ăn uống khác 5610
10 Bán lẻ hàng may mặc trong các cửa hàng chuyên doanh 4771
11 Bán lẻ hàng hóa khác chưa được phân vào đâu, lưu động hoặc tại chợ 4789
12 Khai thác thuỷ sản
13 Khai thác thuỷ sản biển 0210
14 Bán buôn mô tô, xe máy 4541
15 HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ KHÁC
16 Chế biến và bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt khác 1010
17 Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội, quản lý nhà nước và quản lý chính sách kinh tế, xã hội
18 Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm 4649
19 Quản lý thị trường tài chính 6512
20 Hoạt động phát thanh, truyền hình
21 Hoạt động viễn thông vệ tinh 5914
22 Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663
23 Hoạt động chiếu phim lưu động 5914
24 Bán lẻ lưu động hoặc bán tại chợ
25 Hoàn thiện công trình xây dựng 4322
26 Hoạt động ngân hàng trung ương 6190
27 Hoạt động sản xuất sản phẩm vật chất và dịch vụ tự tiêu dùng của hộ gia đình
28 Hoạt động của các tổ chức khác
29 Chăn nuôi gia cầm khác 0146
30 Sản xuất máy chuyên dụng khác 2829
31 Giáo dục khác
32 Hoạt động dịch vụ phục vụ tang lễ 9200
33 Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận 7110
34 Hoạt động viễn thông khác chưa được phân vào đâu 6190

Các bài viết mới