Tên chính thức

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Nhật Minh Tiền Giang

Mã số thuế 1201530915
Tên giao dịch NHẬT MINH TIỀN GIANG Ngày cấp 2016-08-05
Người đại diện Phạm Thị Thu Loại hình tổ chức Tổ chức kinh tế SXKD dịch vụ, hàng hoá
Trạng thái
NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
Địa chỉ trụ sở Số 88 Đoàn Thị Nghiệp, Phường 5, Thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang
Cơ quan thuế quản lý Địa chỉ người đại diện
Loại khoản (611) Hoạt động làm thuê công việc gia đình trong các hộ gia đình Loại hình kinh tế Trách nhiệm hữu hạn
Cấp chương (554) Kinh tế hỗn hợp ngoài quốc doanh Lĩnh vực kinh tế Kinh tế tư nhân
Ngành nghề chính Cung ứng và quản lý nguồn lao động
Ngành Nghề Kinh Doanh:

Số Thứ Tự Tên Ngành Nghề Kinh Doanh Mã Ngành Nghề
1 Cung ứng và quản lý nguồn lao động 7830
2 Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản 1020
3 Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

Các bài viết mới