Tên chính thức

Hợp Tác Xã Vận Tải ô Tô Thanh Trung

Mã số thuế 0313964595
Tên giao dịch Ngày cấp 2016-08-15
Người đại diện Giang Thị Kiều Ngân Loại hình tổ chức Tổ chức kinh tế SXKD dịch vụ, hàng hoá
Trạng thái
NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
Địa chỉ trụ sở 17 Lô K Cư xá Phú Lâm D, Phường 10, Quận 6, TP Hồ Chí Minh
Cơ quan thuế quản lý Địa chỉ người đại diện
Loại khoản (223) Vận tải đường bộ khác Loại hình kinh tế Hợp tác xã
Cấp chương (754) Kinh tế hỗn hợp ngoài quốc doanh Lĩnh vực kinh tế Kinh tế tập thể
Ngành nghề chính Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt);