Tên chính thức

Hợp Tác Xã Xuân Nguyên

Mã số thuế 4800914112
Tên giao dịch HTX XUÂN NGUYÊN Ngày cấp 2019-08-22
Người đại diện Hoàng Đình Đôn Loại hình tổ chức Tổ chức kinh tế SXKD dịch vụ, hàng hoá
Trạng thái
NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
Địa chỉ trụ sở Xóm Nà Tủ, Xã Bạch Đằng, Huyện Hoà An, Cao Bằng
Cơ quan thuế quản lý Địa chỉ người đại diện
Loại khoản (013) Trồng trọt và chăn nuôi hỗn hợp Loại hình kinh tế Hợp tác xã
Cấp chương (756) Hợp tác xã Lĩnh vực kinh tế Kinh tế tập thể
Ngành nghề chính Chăn nuôi lợn và sản xuất giống lợn