Tên chính thức

Trường Mầm Non Hoa Ban

Mã số thuế 2600958694
Tên giao dịch Ngày cấp 2016-04-13
Người đại diện Nguyễn Thị Hạnh Nguyên Loại hình tổ chức Tổ chức kinh tế SXKD dịch vụ, hàng hoá
Trạng thái
NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
Địa chỉ trụ sở Khu 8, Xã Hy Cương, Thành phố Việt Trì, Phú Thọ
Cơ quan thuế quản lý Địa chỉ người đại diện
Loại khoản (491) Giáo dục mầm non Loại hình kinh tế Doanh nghiệp tư nhân
Cấp chương (755) Doanh nghiệp tư nhân Lĩnh vực kinh tế Kinh tế tư nhân
Ngành nghề chính Giáo dục mầm non