Tên chính thức

Trường Mầm Non Hoàng Yến

Mã số thuế 0313950842
Tên giao dịch Ngày cấp 2016-08-05
Người đại diện Nguyễn Thị Ngọc Trinh Loại hình tổ chức Tổ chức kinh tế SXKD dịch vụ, hàng hoá
Trạng thái
NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
Địa chỉ trụ sở 70 đường 16, khu phố 1, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh
Cơ quan thuế quản lý Địa chỉ người đại diện
Loại khoản (491) Giáo dục mầm non Loại hình kinh tế Khác
Cấp chương (799) Các đơn vị khác Lĩnh vực kinh tế Kinh tế hỗn hợp ngoài quốc doanh
Ngành nghề chính Giáo dục mầm non