Tên chính thức

Trường Tiểu Học Và Trung Học Cơ Sở Xã Nhân Mỹ

Mã số thuế 0700840702
Tên giao dịch Ngày cấp 2020-07-16
Người đại diện Trương Thị Ngọc Lan Loại hình tổ chức Tổ chức kinh tế SXKD dịch vụ, hàng hoá
Trạng thái
NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
Địa chỉ trụ sở Mỹ Xuyên, Xã Nhân Mỹ, Huyện Lý Nhân, Hà Nam
Cơ quan thuế quản lý Địa chỉ người đại diện
Loại khoản (493) Giáo dục phổ thông trung học cơ sở Loại hình kinh tế Đơn vị sự nghiệp, đơn vị vũ trang
Cấp chương (622) Phòng Giáo dục và Đào tạo Lĩnh vực kinh tế Kinh tế nhà nước (100% vốn nhà nước)
Ngành nghề chính Giáo dục trung học cơ sở
Ngành Nghề Kinh Doanh:

Số Thứ Tự Tên Ngành Nghề Kinh Doanh Mã Ngành Nghề
1 Cho thuê đồ dùng cá nhân và gia đình
2 Sản xuất phương tiện và thiết bị vận tải khác chưa được phân vào đâu 2829
3
4 Vận tải hàng hóa đường sắt 4789
5 Khai thác thuỷ sản biển 0210
6 Sản xuất thiết bị và dụng cụ quang học 2599
7 Sản xuất chế biến thực phẩm
8 Hoạt động trợ giúp xã hội không tập trung đối với người già và người tàn tật 8810
9 Hoạt động y tế
10 Hoạt động phục vụ chung cho toàn đất nước
11 Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa bằng phương tiện thô sơ 5022
12 Cho thuê băng, đĩa video 7710
13 Hoạt động phát thanh, truyền hình
14 Đào tạo đại học 8541
15 Hoạt động của các tổ chức khác
16 Xử lý và tiêu huỷ rác thải không độc hại 3812
17 Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác 4649
18 Sản xuất xi măng, vôi và thạch cao 2394
19 Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu 6190
20 Dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải chưa được phân vào đâu 5229
21 Hoạt động trợ giúp xã hội không tập trung khác 8810
22 Vận tải hành khách đường bộ khác 4932
23 Hoạt động của các trạm y tế cấp xã và trạm y tế bộ/ngành 8610
24 Bưu chính 5229
25 Trồng cây lấy sợi 0116
26 Trồng cây lâu năm khác 0128
27 Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến 4663
28 Hoạt động viễn thông khác chưa được phân vào đâu 6190
29 Hoạt động của các cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng các đối tượng khác 8710
30 Khai thác quặng kim loại khác không chứa sắt 0722
31 Hoạt động viễn thông khác 6190
32 Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc lào trong các cửa hàng chuyên doanh 4722
33 Sản xuất nồi hơi (trừ nồi hơi trung tâm) 2394
34 Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan 6190

Các bài viết mới